تماس با ماتلفن تماس : 02145521

واحد بسته بندی و سردخانه های مجموعه با توجه به حجم بالا و کیفیت در ابتدای زمان برداشت از کشاورزان و باغداران که از قبل شناسایی شده اند و دارای حجم کافی خرما وکیفیت بالا می باشند،این امکان را برای ما بوجود آورده که هر نوع بسته بندی بنا به سفارش مشتری و در هر وزرنی را در کمترین زمان ممکن و مطابق با الزامات بهداشتی و استانداردهای ملی و بین المللی آماده سازد و در محل به مشتری تحویل نماید و این مهم سبب شده که این مجموعه بتواند به بهترین نوع ممکن خواسته های مشتریان خود را فراهم نماید.

تصاویر