تماس با ماتلفن تماس : 02145521

تولید خرما

همانطور که میدانید ایران یکی از تولید کنندگان خرما و صادر کنندگان خرما به سراسر جهان میباشد.امسال شوری آب در برخی مناطق مانند خوزستان . سایر استانها باعث نگرانی کاهش تولید خرما شده بود اما خوشبختانه میزان

 

 

.تولید خرما کاهش چندانی پیدا نکرد

در سال 1397 تولید خرما همانند سال گذشته یک میلیون و صد و پنجاه هزارتن بوده است که پیش بینی میشود مثل سالهای گذشته 20 تا 25 درصد این خرمای تولید شده  به کشورهای دیگر صادر میشود.

البته در این میان معضلاتی نیز وجود دارد که از جمله آنها بحث تعیین قیمت خرما میباشد که بخش دولتی و بخش خصوصی در این زمینه اختلاف نظرهایی با یکدیگر دارند.همچنین با توجه به افزایش نرخ ارز هزینه حمل و نقل نیز افزایش یافته است و ممکن است نابسامانی هایی در صادرات خرما نیز پدید آید.

 

 تصاویر