تماس با ماتلفن تماس : 02145521

خرما

آبادان یکی از مناطق مهم تولید خرما در ایران است و حجم قابل توجه ای از خرمای مصرفی و صادراتی توسط این استان تامین میشود .

 

اما در سال جاری به دلیل شور بودن آب و تغییرات شرایط اقلیمی در واقع نامناسب بودن شرایط اقلیمی میزان تولید خرما در این استان 50 درصد کاهش یافته است 

همچنین گزارشات به دست آمده این موضوع را نشان میدهد که شور بودن آب علاوه بر کاهش تولید خرما باعث کاهش کیفیت خرماهای تولید شده نیز میباشد 

این موضوع باعث کاهش درآمد کشاورزان و فعالان در این زمینه شده است و حتی خسارت نیز برآنها وارد شده است و همچنین باعث کاهش صادرات خرما به کشورهای دیگر شده است.

 

تصاویر