تماس با ماتلفن تماس : 02145521

فعالیت 60 بنگاه کوچک و متوسط بسته بندی خرما در خوزستان علاوه بر صادرات خرما به داخل و خارج از کشور ، برای 25 هزار نفر نیز ایجاد شغل کرده اند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ارزش صادرات خرما توسط این بنگاه ها در سال 96 بیش از 279 هزار میلیارد ریال بوده است.
 کنسرسیوم صادراتی خرمای خوزستان در کنسرسیوم صادراتی ملی خرمای کشور نیز عضویت دارد و پیش بینی می شود در تعداد کشورهای هدف و میزان صادرات خرما شاهد افزایش باشیم. 
50درصد از سهم صادرات کشور متعلق به خرمای خوزستان است و در حال حاضر به صادرات خرما به هند ، امارات، قزاقستان، روسیه، استرالیا، ترکیه، تاجیکستان، چک، لهستان، سنگاپور، رومانی و کانادا انجام می شود.
با وجود تمام مشکلاتی که خوزستان برای تولید خرما دارد ، این استان همچنان از استان های تراز اول تولید خرمای کشور در میزان و کیفیت است .
بیشترین میزان خرما در استان خوزستان در شهرستان آبادان، خرمشهر، بهبهان، شادگان و کارون تولید می شود.

تصاویر