تماس با ماتلفن تماس : 09121756519

تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد با وجود پیشتازی سنتی ایران در تولید خرمای دنیا، مهمترین نیاز نخلستانهای کشور، توجه مدیران کلان به گسترش فناوری و بکارگیری روشهای نوین در سطح این نخلستانهاست.

  از قدیم‌الأیام خرما بصورت سنتی در منطقه غرب آسیا و شمال افریقا تولید می‌شده است. در سالهای اخیر نیز گرچه تولید این محصول در برخی مناطق دیگر جهان نیز مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز کانون تولید این محصول در همین مناطق است.

مطابق آخرین آمارهای فائو، در سال 2014 کل تولید خرما در جهان، از مرز 7.6 میلیون تن گذشته است. این میزان بیش از دو برابر تولید سال 1992، و چهار برابر میزان تولید در سال 1961 است.

بر همین اساس در این بازه زمانی، تولید این محصول در ایران نیز چهار برابر شده است. چنان که تولید 300 هزار تنی در سال 1961، در سال 1992 به 578 هزار تن رسید و در سال 2014 از مرز 1.156 میلیون تن عبور کرد.

بر همین اساس جالب است که عملکرد خرما در جهان، از سال 1961 تا 2014 میلادی، روندی کاهشی داشته است. این موضوع احتمالاً به‌دلایلی همچون جنگها و سطح فناوریها و دانش بکارگیری شده در کشورهای عمدتاً فقیر تولیدکننده این محصول است. عملکرد خرما در کل جهان در سال 1961، رقمی حدود 7.8 تن بر هکتار بوده که در سال 2014، به 6.7 تن کاهش یافته است.

طی این مدت روند عملکرد نخلستانهای ایران روندی افزایشی است، بطوریکه که عملکرد 3.8 تن بر هکتار در سال 1961، با افزایش تدریجی به 7.7 تن بر هکتار در سال 2014 بالغ شده است. ایران 13 درصد از سطح زیر کشت و 15 درصد از تولید خرمای جهان را به خود اختصاص داده است. صادرات خرما یکی از محصولات کشاورزی و باغی صادراتی ایران است.

به این ترتیب بی‌تردید مصر با بکارگیری مؤلفه‌های فنی، برترین تولیدکننده خرما در جهان است. پس از مصر، کشورهای برتر تولیدکننده خرما در جهان عبارتند از ایران، الجزایر، عربستان، عراق، پاکستان، سودان، عمان، عمارات متحده عربی و تونس. این کشور ها نیز هرکدام سهم خود را در صادرات خرما دارا هستند.

در این میان مصر بیشترین و عراق کمترین درجه عملکرد را به خود اختصاص داده‌اند. در میان این 10 کشور، علاوه بر مصر، نخلستانهای کشورهای عربستان، عمان، امارات و حتی سودان عملکردی بهتر از نخلستانهای ایران دارد.

نمودار ها نشان می‌دهد از منظر سطح زیر کشت نیز در میان این 10 کشور گسترده‌ترین نخلستانها مربوط به کشور عراق است. در این میان آمارهای فائو نشانگر آن است که عملکرد نخلستانهای ایران در میان کل کشورهای دنیا در جایگاه دوازدهم قرار دارد.

تصاویر