تماس با ماتلفن تماس : 02145521

خرما آلویی

خرما آلویی خرمایی با شکل خاص و شبیه آلوچه با طعم و مزه فوق خود توانسته در چند ساله اخیر مشتریان خارجی و داخلی زیادی به خود جلب کند.

خرمای آلویی دارای شرایط نگهداری به مراتب راحتتری نسبت به دیگر ارقام ...میباشد.

 

طعم و مزه خرمای آلویی تاحدود زیادی به پیارم شباهت دارد ولی از لحاظ قیمتی بسیار مناسب تر و اقتصادی تر است.

خرمای آلویی به رنگ قهوه ای تیره و گردو با گوشت میوه فراوان با هسته 2به نسبت ریز از نوع مرغوب آن میباشد.

این خرما به علت ناشناخته بودن در چندساله گذشته از بازار زیادی برخوددار نبوده ولی با گشترش اطلاع رسانی خرما آلویی تواسته سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد و علاقه مندان به خرما پس از مصرف خرمای آلویی به طعم ومزه خاص و بی نطیر آن اشاره کرده اند.

مصرف کنندگان همیشگی خرمای آلویی تبدیل شده اند.

 

تصاویر