تماس با ماتلفن تماس : 02145521

صادرات خرما به عراق، صادرکننده خرمای ایران به عراق، واردات خرما از ایران به عراق

عراق کشور دوست و همسایه ایران است که میتواند بازار خوبی یرای صادرکنندگان خرما باشد اگر چه عراق هم مانند ایران کشوری خرما خیز است و خود نیز درزمینه ی کشت خرما به خودکفایی رسیده ولیکن مرغوبیت خرمای ایرانی شهرت جهانی دارد

و با توجه به جمعیت مسلمان اکثریتی بازار هدف مناسبی برای صادرکنندگان خرما می تواند فراهم کند در سال های اخیر با توجه به مطلب اشاره شده در مورد خودکفایی عراق در زمینه تولید خرما به صادرکنندگان خرما سخت گرفته میشد و مراحل پیچیده ای برای صادرات خرما به عراق وجود داشت هم اکنون نیز این شرایط سخت برای صادرکنندگان خرما پابرجا باقی مانده عراق در شرف تحول در زمینه خرما قرار دارد ولی همچنان راه زیادی تا رسیدن به نام خرمای ایرانی در پیش دارد اگر می خواهید در زمینه صادرات خرما به عراق اطلاعات بیشتری کسب کنید با کارشناسان شرکت تجاری خرمای ایران با سال ها سابقه در زمینه صادرات خرما به سراسر جهان مشورت فرمایید

تصاویر