تماس با ماتلفن تماس : 02122603285

دفتر مرکزی : خیابان شریعتی ، پایینتر از صدر،خیابان خاقانی، ساختمان سینا پلاک 27 واحد4/2

 تلفن :

02122603285

همراه: 

09121756519

آدرس سردخانه تهران: میدان محمدیه خیابان مولوی غربی خیابان تختی پلاک 282

تلفن : 

55591094

آدرس سردخانه بم: بم شهرک صنعتی بم فاز یک سردخانه کریستال

تلفن :

09121756519

تصاویر